укр eng
Імона Аудит
  • (044) 565-77-22
  • (044) 565-99-95
  • (044) 574-75-58

e-mail: mail@imona-audit.ua

Послуги

Аудиторська фірма «Імона – аудит», пропонує ефективну підтримку та співпрацю щодо надання аудиторських, бухгалтерських послуг та послуг економіко – правового характеру.

  • проведення аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства згідно з вимогами національних стандартів бухгалтерського обліку (П(с)БО) та підтвердження фінансової звітності згідно з вимогами діючого законодавства;
  • підготовка довідки про фінансовий стан емітента;
  • аудит при реорганізації, ліквідації, банкрутстві підприємств;
  • аудит за вимогами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
  • перевірка дотримання вимог податкового законодавства.