укр eng
Імона Аудит
  • (044) 565-77-22
  • (044) 565-99-95
  • (044) 574-75-58

e-mail: mail@imona-audit.ua

Аудиторські послуги

Висококваліфіковані спеціалісти нашої фірми – аудитори, бухгалтера, експерти – здатні якісно виконати будь-який об’єм робіт в оптимальний термін, у відповідності з вимогами законодавства, стандартів обліку й аудита, загальноприйнятої практики.

  • проведення аудиту фінансово-господарської діяльності підприємства згідно з вимогами національних стандартів бухгалтерського обліку (П(с)БО) та підтвердження фінансової звітності згідно з вимогами діючого законодавства;
  • підготовка довідки про фінансовий стан емітента;
  • аудит при реорганізації, ліквідації, банкрутстві підприємств;
  • аудит за вимогами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
  • перевірка дотримання вимог податкового законодавства.


Звіти про прозорість ТОВ «АФ «Імона-Аудит» за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки