укр eng
Імона Аудит
 • (044) 565-77-22
 • (044) 565-99-95
 • (044) 574-75-58

e-mail: mail@imona-audit.ua

Консультаційні послуги

Висококваліфіковані спеціалісти нашої фірми – аудитори, бухгалтера, експерти – здатні якісно виконати будь-який об’єм робіт в оптимальний термін, у відповідності з вимогами законодавства, стандартів обліку й аудита, загальноприйнятої практики.

Інформаційно-консультаційні послуги

 • консультації з питань бухгалтерського, податкового та управлінського обліку підприємства (щоквартальні, щорічні);
 • податкове планування:
  • Планування податкових схем і структур;
  • Консультації з оподаткування (усні, письмові);
  • Перевірка податкового обліку та звітності;
  • Становлення податкового обліку;
  • Допомога в складанні податкових декларацій та звітів;
  • Консультації з актів перевірок, що були складені податковою адміністрацією (іншими контролюючими органами);
 • фінансовий аналіз звітності, розрахунок фінансових показників:
  • Розрахунок фінансових показників за різними методиками (за бажанням клієнта);
  • Розгорнутий фінансовий аналіз показників та на основі їх розрахунку рекомендації щодо фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • консультації з питань інвестування:
  • Визначення платоспроможності інвесторів, ліквідності підприємств, що інвестуються, реальності інвестиційних проектів;
  • Розрахунок ефективності вкладання інвестицій;
  • Організація обліку інвестиційної діяльності;
 • управлінське консультування:
  • Аналіз та документація ділових процесів та розробка рекомендацій з їх вдосконалення;
  • Аналіз та документація фінансових і бухгалтерських процесів, процедур й заходів контролю та рекомендації з їх вдосконалення;
 • Планування грошових та товарних потоків;
 • бізнес планування:
  Складання бізнес-планів досягнення стратегічних цілей підприємства та реалізації окремих проектів (залучення кредитів, інвестицій, державного фінансування, укладання стратегічних контрактів, обґрунтування доцільності відкриття бізнесу, спільного підприємства або стратегічного альянсу з іноземним партнером, злиття з іншою компанією, залучення нових співробітників, реорганізація справи і оптимізація операцій та інш.);
 • підготовка та супроводження документів з реєстрації емісії цінних паперів у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.