укр eng
Імона Аудит
  • (044) 565-77-22
  • (044) 565-99-95
  • (044) 574-75-58

e-mail: mail@imona-audit.ua

Вартість послуг

Всі попередні та ознайомлювальні роботи абсолютно безкоштовні, до їх складу входять визначення виду діяльності організації - клієнта, аналіз бізнесу клієнта, аналіз документообігу. В подальшому, вартість кожної послуги визначається для кожного підприємства окремо на основі діючих в компанії тарифів й об’єму необхідних до виконання робіт та зазначається у письмовому договорі.

Для постійних клієнтів діє спеціальна система знижок, тому, якщо ви користуєтеся нашими послугами, то на отримання кожної нової послуги отримуєте знижку від 10% до 25% в залежності від виду та об’єму необхідної послуги.

Вартість послуг визначається як поденна оплата так і за конкретний об’єм робіт. При попередньому ознайомленні з об’ємом необхідних до виконання робіт, ми розраховуємо можливі часові та ресурсні витрати, потім узгоджуємо кількість годин та максимальну вартість. Якщо під час роботи, ми перевищуємо кількість зазначених витрат часу, Ви все одно сплачуєте зазначену суму.

Постійне та довгострокове співробітництво (абонентське обслуговування) між нами та нашими клієнтами має велике значення. Знання стану справ та проблем клієнта дає змогу швидко вирішити поточні питання, а також спрогнозувати та уникнути можливих проблем в галузі фінансів, оподаткування, економіки підприємства або управління. Безперервне співробітництво забезпечує індивідуальний підхід в плануванні спільної роботи, більшу глибину аудиторської перевірки, мінімізує ймовірність помилок в обліку, дає змогу вирішувати проблеми, спираючись на знанні питання з різних боків та забезпечуючи, таким чином, високу ефективність аналізу та запропонованих рішень.

Тарифи на послуги

Найменування послуг Вартість
Аудит
Аудиторська перевірка страхових компаній від 12 000 грн.
Аудиторська перевірка фінансових компаній від 12 000 грн.
Аудиторська перевірка компаній з управління активами від 10 000 грн.
Аудиторська перевірка інвестиційних фондів від 8 000 грн.
Аудиторська перевірка емітентів цінних паперів від 10 000 грн.
Аудит при реорганізації, ліквідації, банкрутстві підприємств від 10 000 грн.
Підтвердження ліквідаційного балансу підприємства від 5 000 грн.
Бухгалтерський облік
Ведення обліку Договірна *
Аналіз й оптимізація систем внутрішнього контролю, облікової політики фірми Договірна *
Становлення обліку та організація фінансового контролю Договірна *
Розробка оптимальних схем документообігу та типових форм документів Договірна *
Трансформація звітності в інші системи обліку Договірна *
Складання фінансової звітності як для внутрішнього користування так і для надання третім особам Договірна *
Управління проектами з впровадження систем автоматизації обліку Договірна *
Податкове планування
Планування податкових схем і структур Договірна *
Консультації з оподаткування — усні — письмові Договірна *
Перевірка податкового обліку та звітності Договірна *
Становлення податкового обліку Договірна *
Допомога в складанні податкових декларацій та звітів Договірна *
Консультації з актів перевірок, що були складені податковою адміністрацією (іншими контролюючими органами) Договірна *
Підготовка та супроводження документів з реєстрації емісії цінних паперів у
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Підготовка документів з реєстрації емісії цінних паперів в НКЦПФР від 12000 грн.
Супроводження документів з реєстрації емісії цінних паперів в НКЦПФР від 12000 грн.
Проведення моніторингу – огляду нових законодавчих актів та змін в законодавстві України
- щомісячне Договірна *
- щоквартальне Договірна *
Фінансовий аналіз звітності, розрахунок фінансових показників
- розрахунок фінансових показників за різними методиками (за бажанням клієнта) При проведенні аудиту — безкоштовний
- розгорнутий фінансовий аналіз показників та на основі їх розрахунку рекомендації щодо фінансово-господарської діяльності підприємства Договірна *
Інвестиції
Визначення платоспроможності інвесторів, ліквідності підприємств, що інвестуються, реальності інвестиційних проектів Договірна *
Розрахунок ефективності вкладання інвестицій Договірна *
Організація мультивалютного обліку інвестиційної діяльності Договірна *
Управлінське консультування
Аналіз та документація ділових процесів та розробка рекомендацій з їх
вдосконалення
Договірна *
Аналіз та документація фінансових і бухгалтерських процесів, процедур й заходів контролю та рекомендації з їх вдосконалення Договірна *
Планування грошових та товарних потоків Договірна *
Бізнес планування
Складання бізнес-планів досягнення стратегічних цілей підприємства та реалізації окремих проектів (залучення кредитів, інвестицій, державного фінансування, укладання стратегічних контрактів, обґрунтування доцільності відкриття бізнесу, спільного підприємства або стратегічного альянсу з іноземним партнером, злиття з іншою компанією, залучення нових співробітників, реорганізація справи і оптимізація операцій та інш.) Договірна *
Підготовка річного звіту емітента
для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Підготовка річного звіту емітента для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 2 500 грн.