Бухгалтерські послуги

  • ведення бухгалтерського обліку підприємств, організацій різних форм власності, в тому числі неприбуткових організацій;
  • аналіз й оптимізація систем внутрішнього контролю, облікової політики;
  • становлення обліку та організація фінансового контролю;
  • розробка оптимальних схем документообігу та типових форм документів;
  • трансформація звітності в інші системи обліку;
  • складання фінансової звітності як для внутрішнього користування так і для надання третім особам;
  • управління проектами з впровадження систем автоматизації обліку;
  • послуги з супроводження міжнародних компаній.