Вартість послуг

Найменування послуг

Вартість

Аудит

Аудиторська перевірка підприємств, що становлять суспільний інтерес

від 150000 грн.

Аудиторська перевірка фінансових компаній

від 40000 грн.

Аудиторська перевірка компаній з управління активами

від 30000 грн.

Аудиторська перевірка торгівців цінними паперами

від 30000 грн.

Аудиторська перевірка приватних акціонерних товариств

від 30000 грн.

Аудиторська перевірка корпоративних інвестиційних фондів

від 30000 грн.

Аудиторська перевірка пайових інвестиційних фондів

від 25000 грн.

Аудит при реорганізації, ліквідації, банкрутстві підприємств

від 20000 грн.

Підтвердження ліквідаційного балансу підприємства

від 16000 грн.

 

Бухгалтерський облік

Ведення обліку

Договірна*

Аналіз й оптимізація систем внутрішнього контролю, облікової політики фірми

Договірна*

Становлення обліку та організація фінансового контролю

Договірна*

Розробка оптимальних схем документообігу та типових форм документів

Договірна*

Трансформація звітності в інші системи обліку

Договірна*

Складання фінансової звітності як для внутрішнього користування так і для надання третім особам

Договірна*

Управління проектами з впровадження систем автоматизації обліку

Договірна*

 

Податкове планування

Планування податкових схем і структур

Договірна*

Консультації з оподаткування — усні — письмові

Договірна*

Перевірка податкового обліку та звітності

Договірна*

Становлення податкового обліку

Договірна*

Допомога в складанні податкових декларацій та звітів

Договірна*

Консультації з актів перевірок, що були складені податковою адміністрацією (іншими контролюючими органами)

Договірна*

 

Підготовка та супроводження документів з реєстрації емісії цінних паперів у
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Підготовка документів з реєстрації емісії цінних паперів в НКЦПФР

від 30000 грн.

Супроводження документів з реєстрації емісії цінних паперів в НКЦПФР

Договірна*

 

Проведення моніторингу – огляду нових законодавчих актів та змін в законодавстві України

- щомісячне

Договірна*

- щоквартальне

Договірна*

 

Фінансовий аналіз звітності, розрахунок фінансових показників

- розрахунок фінансових показників за різними методиками (за бажанням клієнта)

При проведенні аудиту — безкоштовний

- розгорнутий фінансовий аналіз показників та на основі їх розрахунку рекомендації щодо фінансово-господарської діяльності підприємства

Договірна*

 

Інвестиції

Визначення платоспроможності інвесторів, ліквідності підприємств, що інвестуються, реальності інвестиційних проектів

Договірна*

Розрахунок ефективності вкладання інвестицій

Договірна*

Організація мультивалютного обліку інвестиційної діяльності

Договірна*

 

Управлінське консультування

Аналіз та документація ділових процесів та розробка рекомендацій з їх вдосконалення

Договірна*

Аналіз та документація фінансових і бухгалтерських процесів, процедур й заходів контролю та рекомендації з їх вдосконалення

Договірна*

Планування грошових та товарних потоків

Договірна*

 

Бізнес планування

Складання бізнес-планів досягнення стратегічних цілей підприємства та реалізації окремих проектів (залучення кредитів, інвестицій, державного фінансування, укладання стратегічних контрактів, обґрунтування доцільності відкриття бізнесу, спільного підприємства або стратегічного альянсу з іноземним партнером, злиття з іншою компанією, залучення нових співробітників, реорганізація справи і оптимізація операцій та інш.)

Договірна*

 

Підготовка річного звіту емітента
для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Підготовка річного звіту емітента для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 3500 грн.