Юридичні послуги

Представництво інтересів клієнтів у господарських та адміністративних судах всіх інстанцій, а саме:

 • підготовка претензій, позовних заяв, клопотань, відзивів на позовну заяву, заперечень;
 • податкові спори (написання заперечень на Акти перевірок фіскальної служби, написання скарг на податкові повідомлення-рішення, скасування податкових повідомлень-рішень у судовому порядку тощо);
 • оскарження заяв фіскальних органів щодо притягнення до адміністративної відповідальності керівників юридичних осіб;
 • корпоративні спори, господарські спори;
 • усні та письмові консультації у судових справах;
 • реорганізація акціонерних товариств (підготовка повного пакету документів);
 • формування порядку денного загальних зборів акціонерів, запит щодо складання реєстру власників цінних паперів, скасування випуску акцій в НКЦПФР (супроводження необхідних дій в адміністрації, Національному депозитарії, податковій тощо);
 • реєстрація акціонерних товариств з повним супроводженням (реєстрація тимчасового свідоцтва про випуск акцій, депонування глобального/тимчасового сертифікату в НДУ, реєстрація акціонерного товариства як юридичної особи з постановкою на облік в установах, реєстрація постійного свідоцтва про випуск акцій);
 • реєстрація компаній з управління активами, корпоративних та пайових інвестиційних фондів, професійних учасників фондового ринку, отримання необхідних ліцензій;
 • погодження набуття істотної участі в статутному капіталі професійного учасника фондового ринку при купівлі-продажі часток (зміна власника);
 • реєстрація фінансових установ (внесення установи в Державний реєстр, отримання ліцензій - факторинг; надання фінансового кредиту; фінансовий лізинг; надання гарантій та поручительств, управителів ФФБ, страхових компаній, ломбардів);
 • юридичне супроводження реструктуризації бізнесу, в тому числі юридичний аудит.